سرند به صورت خودکار تکمیل ماشین آلات W / در حال بارگذاری + جداکننده + تخلیه