स्वयंचलित होणारा समाप्त मशीन प / लोड करीत आहे + विभाजक + काढून त्यातील