स्वचालित रोटरी ब्यारेल समाप्त मिसिन डब्ल्यू / लोड + विभाजक + ओराल्नको